JØRGEN ULLERUP

For tidene er ikke normale. Fransk vin er under press både i hjemlandet og på eksportmarkedene. En stor høst kan skape en overproduksjon, som uunngåelig vil føre til lavere priser.

Meldingene er de samme fra nesten alle franske vindistrikter. Høsten ventes å bli normal eller bedre enn normalen. Det svarer til en produksjon på omkring 53 millioner hektoliter vin fordelt på hvit,— rosé- og rødvin, omkring 800.000 hektoliter mer enn i fjor.

Skryt ble advarsel

Problemet er at forbruket av vin er fallende. Fransk vinbransje snakker om en halvering de siste 20 år og en stabilisering siden år 2000. Andre tall viser at forbruket i Frankrike er falt med 33 prosent. i perioden fra 1980 til 2003.

De tider er forbi da politi så gjennom fingrene med når bilister etter et par glass satte seg bak rattet og kjørte hjem. Tiltakene for å redusere dødsulykkene på franske veier har redusert forbruket. Da hjelper det ikke at restauranter tilbyr kundene å ta resten av flasken med hjem i en doggybag.

Forskjellige forsøk på å sale om og å markedsføre franske viner samlet og mer aggressivt har ikke gitt resultater. I fjor krevde vinbransjen at de franske myndighetene skule starte en kampanje som skulle lære unge franskmenn å drikke vin, bl.a. ved å skryte av vinens helsemessige fordeler.

Det ble aldri noe av og sinnet eksploderte da helseminister Philippe Douste-Blazy i stedet foreslo etiketter på vinflaskene som advarer gravide mot farene ved å drikke. Ifølge vinbransjen er det det samme som å skrive at vin er farlig, noe som kan bidra til å forverre vinprodusentenes krise ytterligere.

Viktig for landet

Krisen har truet lenge. I årets første måneder har eksporten av fransk vin falt med ytterligere ni prosent målt i pris og med 3,5 prosent målt i volum. Særlig de amerikanske og britiske markeder er hardt rammet.

Den franske vinbransjen møter hard motstand fra konkurrenter i det som i Frankrike kalles den nye verden, d.v.s. Australia, New Zealand, Chile og Sør-Afrika. Mens fransk vineksport over de siste seks år har falt med 12 prosent, har eksporten fra den nye verden i sammen periode steget med 83 prosent.

Hardest rammet er Bordeaux-området, som produserer noen av Frankrikes dyreste viner. Men krisen melder seg også for de billigere områdene som Languedoc-Roussillon, der prisene flere steder er satt ned med 25 prosent for 2004-årgangen, allerede før druene er høstet.

For fransk økonomi er de 144.000 vinprodusentenes arbeid viktig. Hvert år omsetter bransjen for 11 mrd. euro, hvorav 5,8 mrd. hentes på eksportmarkedene. 75.000 personer er ansatt direkte i vinindustrien, og 300.000 andre jobber avhenger av bransjen.