ATLE M. SKJÆRSTAD

Noen sier det er 7000. Andre kilder sier det kommer/er 12.000 internasjonale observatører på plass for å kontrollere at alt går rett for seg i den siste valgomgangen i presidentvalget i Ukraina 2. juledag.

Russiske kommentatorer har for lengst rettet søkelyset mot deres muligheter til å gjøre en skikkelig jobb. Mange er for dårlig utdannet, spesielt de amerikanske og kanadiske, heter det blant annet. Kanskje en refleks av påstandene om at opposisjonslederen Viktor Jusjtsjenko ble tungt finansiert utenfra i sin vellykkete kampanje mot den Moskva-tro statsministeren Viktor Janukovitsj som så gjerne vil overta presidentmakten etter Leonid Kutsjma.

OM MENINGSMÅLINGENE taler sant, har lederen for «Oransjerevolusjonen», Viktor Jusjtsjenko, seieren så godt som i lommen. Den ferskeste, rett nok tatt opp før den tv-sendte debatten mellom de to kandidatene mandag kveld, gir ham en komfortabel ledelse på elleve prosentpoeng — 53-42.

Kommentarene tyder på at Jusjtsjenko vant debatten, han opptrådte med saklighet og verdighet mens statsministeren i perioder avslørte et sinne og en aggressivitet der han også nærmest truet med et Ukraina i oppløsning om Jusjtsjenko skulle gå av med seieren.

Om ikke annet var det litt mer ved på bålet til hans store tilhengerskare i øst, der man ser det som en ulykke om Janukovitsj igjen blir slått, slik han ble det i den avlyste andre valgomgangen 21. november.

Det har vært en valginnspurt med betydelig temperatur, der ikke minst Janukovitsj og hans tilhengere åpenlyst har spilt på frykten for at Jusjtsjenko skal orientere Ukraina mer mot vest. Jusjtsjenko-tilhengere er blitt fysisk hindret i å arrangere valgmøter flere steder i Øst-Ukraina, senest i Donetsk, hjembyen til Janukovitsj. Også i andre sentrale byer har de måttet avlyse etter trusler om bråk.

Det er tilsynelatende frykten for det ukjente, og at de sterke bånd til Russland skal blitt kuttet, som gjør seg gjeldende.

JUSJTSJENKO HAR på sin side pekt på at hans første utenlandsreise, om han blir valgt til president, vil gå til Moskva. Han har understreket at Ukraina må ha gode forbindelser til Moskva. Samtidig vil han utvikle forbindelsene vestover, noe han mener et Ukraina i utvikling er avhengig av.

Der er han som en Ole Brumm som sier ja takk til begge deler.

Og han forsøker å sukre det man i øst oppfatter som en bitter pille ytterligere:

Han vil sørge for at forholdene for russiskundervisning m.m. legges best mulig til rette og vil lovfeste tallet på «russiske» barnehager og skoler.

Samtidig er det liten tvil om at han gjør sitt ytterste for å sverte motstanderen, bl.a. gjennom hardhendt bruk av bekreftelsen om at han ble forgiftet av kraftigste type dioksingiften - samme type som ble brukt av amerikanerne i den beryktete Agent Orange-giften i Vietnam, men denne gang en arv fra KGB som raffinerte bruken for å rydde av veien politiske motstandere.

OM IKKE ANNET har striden om resultatet av annen valgomgang vist at det er et fungerende politisk system i Ukraina som i løpet av det siste tiåret har tatt opp i seg mer demokratiske ideer enn de som det tidligere systemet representerte.

Valget 2. juledag er resultatet av et parlamentarisk kompromiss som vil ha langt større konsekvenser enn selve valgresultatet.

Gjeldende visdom er at kompromisset vil bane vei for opposisjonslederen Viktor Jusjtsjenko. Men Jusjtsjenko vil i så fall få et presidentembete med redusert makt og innflytelse der parlamentet har overtatt viktige deler av presidentmakten. Med andre ord: Han kan få problemer med å innfri sine valgløfter om han ikke klarer å bygge de nødvendige koalisjonene i nasjonalforsamlingen.

Og skulle Janukovitsj vinne, må han nærmest gjennomføre et presidentkupp for å skru tiden tilbake. Da fratar han også sin hovedbastion - Øst-Ukraina - det utvidete indre selvstyre i forhold til sentralmakten som kompromisset innvilger regionen. Men det kan kanskje ordnes på kammerset dersom presidentmakten blir i familien.

RYKTENE GÅR om omfattende forberedelser til bråk og uro om Jusjtsjenko vinner.

En høytstående offiser i sikkerhetsstyrkene sa i nasjonalforsamlingen for noen dager siden at omkring 1000 mann - tidligere kriminelle, idrettsstjerner og andre - er utstyrt med våpen og delt opp i grupper som skal lage opptøyer om opposisjonen vinner. Noen av disse gruppene skal allerede være på plass i hovedstaden Kiev. Dessuten fortsetter rekrutteringen til nye grupper.

Målsettingen skal være klar: Det skal bli så mye bråk at president Leonid Kutsjma ser seg nødt til å erklære unntakstilstand. Deretter setter han en strek over valgresultatet og skriver ut nyvalg om seks måneder. Til da skal regimet ha brakt både opposisjon og kritikere utenfor Ukraina under kontroll - hva nå det måtte innebære.

Spørsmålet er hva Oransjerevolusjonens frontsoldater vil si til det. I dag står teltleiren i Kiev sentrum nærmest forlatt, som en campingplass utenfor sesongen. Men vi så hvor raskt det ble mobilisert etter valget 21. november. Og opposisjonen kan bli mindre disiplinert om den forsøkes holdt nede med makt.

BRENNHET VALGKAMP: Tilhengere av statsminister Viktor Janukovitsj brenner dukker som skal symbolisere opposisjonslederne Viktor Jusjtsjenko og Julia Timosjenko i deres oransje klær.<p/> FOTO: REUTERS