I en medisinsk rapport fra militærsykehuset hvor den palestinske lederen tilbrakte sine siste dager, konkluderes det med at Arafat ble rammet av en massiv hjerneblødning like før han døde.

Men legene har ikke greid å finne ut hva som ledet frem til hjerneblødningen, skriver den israelske avisen Haaretz torsdag.

Til nå har de medisinske rapportene blitt holdt hemmelige av Arafats enke og sentrale palestinske tjenestemenn. Det har ført til at konspirasjonsteoriene har florert, og mange av dem pekte mot Israel.

I rapporten som nå er offentliggjort av Haaretz og New York Times, utelukkes verken forgiftning eller aids, men legene tror ikke at dette er tilfelle.

Da Arafat ble syk i fjor høst, mente legene først at det dreide seg om influensa. Han fikk ikke antibiotika før 15 dager etter at han ble syk, og da han endelig ble brakt til Paris i all hast, var det trolig for sent å redde ham.

Arafat døde 11. november, 75 år gammel.

DØDE: Yasser Arafat.