Ledigheten steg med 0,1 prosent til 12,2 prosent av arbeidsstyrken, etter at ytterligere 36.000 tyskere hadde stilt seg i ledighetskøen. Siden vinteren har vært hard, kom økningen ikke uventet, men den er likevel ubehagelig for regjeringen i Berlin, mener kommentatorer.

Tirsdagens nye tall kommer på bordet idet storkoalisjonen mellom konservative og sosialdemokrater feirer 100 dager ved makten. Statsminister Angela Merkel har slått fast at den høye arbeidsledigheten er regjeringens største utfordring.

Et lyspunkt er det likevel at ledighetstallet for februar i år lå 241.000 under tallet for samme måned i fjor. Da førte den omstridte «Harz IV»— reformen av arbeidsmarkedet til den høyeste arbeidsløsheten i Tyskland siden andre verdenskrig.

Sjefen for arbeidsdirektoratet i Nürnberg, Frank-Jürgen Weise, mener den økende ledigheten i februar var sesongbetinget. Den endrer ikke på den generelt positive vurderingen av langtidsutviklingen på det tyske arbeidsmarkedet, framholdt han.