Russiske marinefartøyer fant det savnede skipet 300 nautiske mil utenfor de vestafrikanske Kapp Verde-øyene natt til mandag – langt unna den algeriske havnebyen det egentlig skulle til.

Ifølge Russlands forsvarsminister Anatolij Serdjukov er det både russere, estlendere og latviere blant de arresterte, melder nyhetsbyrået Interfax. De åtte skal ha blitt pågrepet av et skip fra det russiske sjøforsvaret.

– Disse folkene bordet Arctic Sea og brukte våpen for å true mannskapet til betingelsesløst å følge alle ordrer, sa Serdjukov i en samtale med Russlands president Dmitrij Medvedev tirsdag.

– Åtte personer – ingen av dem med-lemmer av mannskapet – er arrestert, sier Serdjukov.

Mannskapet ble reddet uten at ett eneste skudd ble avfyrt, legger forsvarsministeren til, som fastslår at det var snakk om kapring.

Ubesvarte spørsmål

Men fortsatt er mange spørsmål ube-svart. Eksperter har satt spørsmålstegn ved om «tradisjonelle kaprere» ville ha angrepet et slikt skip i nordeuropeiske farvann, som er godt bevoktede.

Arctic Sea forlot Finland 23. juli lastet med tømmer til en verdi av om lag 1,3 millioner euro. Fartøyet, som var på vei til Algerie, ble muligens kapret natten etterpå, i svensk farvann mellom Öland og Gotland.

De siste sikre observasjonene av skipet ble gjort da det passerte Den engelske kanal 30. juli.

Malta-registrerte Arctic Sea er rus-siskeid, men var chartret ut til det finske rederiet Solchart. Russland og NATO har samarbeidet om leteaksjonen, og i forrige uke ga president Medvedev ordre om at den russiske flåten skulle settes inn i letingen.

– Dette er en unik sak. Den vil utvil-somt kunne danne grunnlag for en Hollywood-film når alle detaljer en dag blir kjent, mener EU-kommisjonens talsmann Martin Selmayr.

Ifølge tjenestemenn i EU vil hendelsen politietterforskes i 22 land, og det vil ta minst to uker før alle detaljer blir avdekket.

Ingen nødsignal

Et spørsmål som må forklares, er hvorfor det tok flere dager for de finske eierne å informere politiet om kapringen. Man vet heller ikke hvorfor ikke det kom noen nødrop fra skipet, til tross for at det var utstyrt med sofistikert sporingsutstyr som vanskelig lar seg slå av samtidig.

Det er også et mysterium at ingen av besetningen klarte å slå alarm på mobiltelefon, der det var full dekning.

Alle de ubesvarte spørsmålene har utløst spekulasjoner om det istedenfor kapring var snakk om spionasje eller frakt av hemmelig gods.