Prognoser etter en folkeavstemning søndag viste at 69 prosent gikk inn for å gjøre en forsøksordning med heroinutdeling permanent. Ordningen ble innført for 14 år siden og sies å ha bidratt til redusert kriminalitet i Sveits og bedre helse blant de narkomane.

Men rundt 66 prosent av deltakerne i folkeavstemningen svarte nei på spørsmålet om det burde bli lovlig å bruke hasj og andre lettere narkotiske stoffer. Både regjeringen og nasjonalforsamlingen hadde oppfordret velgerne til å stemme mot en slik legalisering.