Boikotten ble innført på grunn av frykt for kugalskap.

EU-kommisjonen opphevet eksportforbudet av britisk storfekjøtt i 1999, 3 1/2 år etter at det ble innført.

Frankrike nektet å godta avgjørelsen og EU-domstolen har senere fastslått at Frankrike bryter EU-loven.