Sønn av tidligere Ap-politiker, Bjarne Håkon Hanssen, er blant de fem.

Bjarne Håkon Hanssen sier til TV 2 at han fremdeles ikke har fått kontakt med sin sønn Jonas som er utvekslingsstudent i Japan.

— Jeg kan bekrefte at jeg ikke har fått kontakt med sønnen min som er i Japan. Han er utvekslingsstudent i andreklasse på videregående skole, og han bor i området som er rammet, sier Hanssen til TV 2.

Utenriksdepartementet vil ikke gå ut med informasjon om identiteten til de om lag fem nordmennene som er savnet.

Alt er nede

  • Vi klarte å komme i kontakt med en del i natt. Men fortsatt har vi problemer med å komme i kontakt til det hardest rammede området. Vi prøver gjennom alle tilgjengelige kanaler, sier konstituert underdirektør Frode Andersen i UD til NTB lørdag ettermiddag.

Det er svært utfordrende å komme i kontakt med noen som helst i disse områdene, forteller han:

— Alt av infrastruktur er nede. Strøm, internett og gass er koblet fra, veier er stengt og området er delvis evakuert, sier Andersen.

Usikkert antall

UD er bevisst upresise i antall nordmenn som man forsøker å få gjort rede for.

— Det er flere grunner til at vi ikke kan oppgi et nøyaktig antall. For det første kan det være flere nordmenn i området som vi ikke kjenner til. På den annen side er det ikke sikkert at alle vi forsøker å komme i kontakt med, faktisk var i området, sier forklarer Andersen.

Etter det UD erfarer, skal de norske man forsøker å komme i kontakt med, bo i høyereliggende områder.

Ambassaden i sving

På grunn av de kaotiske tilstandene har det foreløpig ikke noe for seg å forsøke å ta seg inn i området for det norske ambassadepersonellet i Tokyo.

— Det er vanskelig å komme seg inn i området fordi veier er avstengt og ødelagt. Alt tilgjengelig personell ved ambassaden jobber opp mot lokale myndigheter og andre kontaktpunkter. Vi ser an situasjonen med tanke på eventuelt å reise inn selv. Videre holder vi tett kontakt med de andre nordiske ambassadene som vi gjensidig utveksler informasjon med, sier Andersen.

Krisetelefon

Utenriksdepartementet har opprettet krisestab etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan fredag. Det er også opprettet en krisetelefon for henvendelser fra publikum, som kan ringe 23952395.

— Det kan være stor pågang på telefonen, og det kan derfor påregnes noe ventetid, opplyser UD på sine nettsider.