Det var rikelig med sabelrasling i forkant av det såkalt «uformelle» utenriksministermøtet i Wales i dag og i går: Både den franske presidenten og den franske statsministeren hadde uttrykt sterk misnøye med at Tyrkia ikke vil anerkjenne EU-medlemmet Kypros som selvstendig stat. Det ble antydet at dette vanskelig var forenlig med medlemskapsforhandlinger.

Østerrikerne gikk enda et skritt lenger, da forbundskansler Wolfgang Schüssel tidligere i uken krevde et klart alternativ til fullt tyrkisk medlemskap.

Men Schüssels egen utenriksminister, Ursula Plassnik, innrømmet glatt at Østerrike sto rimelig alene da hun ankom det ekstremt tungt bevoktede herregårdshotellet Celtic Manor i går: «Det er 24 mot en», sa Plassnik.

Anerkjenner ikke Kypros

Det fikk hun rett i: I går kveld lå det an til at Tyrkia får klar beskjed om å skjerpe seg, men at forhandlingene begynner som planlagt 3. oktober. EU-kommisjonen har hele tiden stått hardt på at Tyrkia faktisk har oppfylt de vilkårene som var satt for å begynne forhandlingene: Styrking av menneskerettighetene og utvidelse av tollunionen med EU til å gjelde også de ti nye medlemslandene.

Men samtidig har Tyrkia presisert at de ikke anerkjenner Kypros som stat, og har heller ikke vært villige til å slippe kypriotiske skip inn i sine havner, noe som ikke rimer spesielt godt med tollunionens prinsipp om fri flyt av varer.

«Rimelig sikker» på enighet

Et utkast til en åtte punkts erklæring sirkulerte i går på konferansesenteret, der Tyrkia blir avkrevd full åpning av sine havner, og der den tyrkiske ikke-anerkjennelsen blir beklaget på det sterkeste. 2006 blir nevnt som en tidsfrist.

Britenes utenriksminister Jack Straw innrømmet i går kveld at de 25 EU-ministrene ikke var helt enige om ordlyden, men sa seg «rimelig sikker» på at landene vil bli det før 3. oktober. Han sa også at ingen i møtet hadde gått inn for å sette en stopper for hele prosessen.

Storbritannia, som har formannskapet i EU ut året, er Tyrkias fremste våpendrager i kampen for medlemskap. Også Tysklands kansler Gerhard Schröder har lagt bredsiden til for å få med tyrkerne.

Medlemskap ikke sikret

Motstanderne av tyrkisk medlemskap blir trøstet med at det uansett ikke er sikkert forhandlingene vil ende med medlemskap. EU-kommissær Olli Rehn har varslet strenge krav.

Og internt i Tyrkia er heller ikke EU-begeistringen like stor som den har vært, ifølge meningsmålinger. Mange føler at Tyrkia får skylden for alt som går galt i Europa, spesielt for den havarerte grunnlovsprosessen.