JES RANDRUP NIELSEN

Ekkoet fra Kinas kommunstistiske fortid var helt stilnet da landets Folkekongress sluttet fredag. Inne i salen vedtok et sedvanlig overveldende flertall på 2799 mot 52 av Folkekongressens deltakere en ny lov om privat eiendomsrett. Loven har vært i det politiske system i 14 år før den nå ble vedtatt. I foajeen utenfor lovte Kinas statsminister mer politisk åpenhet og etterspurte kritikk av regjeringen.

Den nye loven, den første lov som beskytter eiendomsretten siden Folkerepublikkens opprettelse i 1949, sidestiller privat, kollektiv og statlig eiendomsrett. Dette har vært et av de mest omdiskuterte lovforslag i nyere tid.

Trer i kraft til høsten

Teksten, som inneholder 247 paragrafer, og skal også hindre inngripen fra personer, staten eller andre enheter, og regulerer en rekke forhold i forbindelse med eierskap og rett til utnyttelse, særlig av eiendom, byggerunde og jord. Loven vil tre i kraft fra 1. oktober i år, på Folkerepublikken Kinas nasjonaldag. Kina lovliggjorde ved en grunnlovsendring i 2004 den private eiendomsrett.

En rekke prominente kritikere hevder at loven vil være med på å underminere statens førende posisjon i samfunnsøkonomien, og at loven vil øke ulikhetene i det kinesiske samfunn. En kritikk regjeringen og Folkekongressens ledere har avvist.

På tross av en rekke markante lovforslag, primært rettet mot å utfylle et juridisk vakuum i Kinas markedsøkonomi, har Folkekongressen i år vært en politisk ufokusert affære. Det skyldes i følge eksperter at Kommunistpartiets egen kongress skal holdes til høsten. Det er på denne kongressen de tunge og egentlige beslutninger om landets fremtid vil bli tatt.

Herrer i egne hus

Men Kinas statsminister, Wen Jiabao, som fredag holdt sin årlige pressekonferanse med deltakere fra utenlandske medier, var mer ivrig enn tidligere etter å selge et politisk liberalt budskap.

Wen talte i en viss utstrekning om Kinas problemer med korrupsjon og behovet for økt tilsyn med makthaverne.

— Myndigheter som sitter med stor administrativ makt har større hang til å utnytte denne makt til personlig berikelse og til å samarbeide med private forretningsmenn, sa Wen Jiabao.

— Målet med å utvikle sosialdemokratiet er å gjøre folket til herrer i egne hus. Vi har bruk for å gi dem rett til demokratisk styring og tilsyn. For å gjøre dette er vi nødt til å gi dem mulighet for å overprøve og kritisere regjeringen, og sørge for at alle i dette landet kan eksistere i et fritt og rettferdig miljø, sa Wen Jiabao.

Kort og avvisende

Det er ingen tredeling av makten i Kina, på alle administrative nivå er det Kommunistpartiet som sitter på den egentlige makten.

— Vi mangler erfaring i å utvikle de sosiale, politiske og demokratiske systemer. Men vi er villige til å lære fra mer avanserte samfunn, sa statsministeren.

Wen ga ellers korte avisende svar på uventede spørsmål og nektet å kommentere innholdet av en bok på kinesisk der hans tidligere mentor, nå avdøde reformkommunist Zhao Ziyang, kritiserer Kinas Kommunistparti for å ha altfor mye makt og for å undertrykke kritikere av alle slag.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

STILNET: Med 2799 mot 52 stemmer vedtok Kinas Folkekongressen ny lov om eiendomsrett i landet. Med den nye loven kan man si at kommunismen har stilnetFOTO: CLARO CORTES, REUTERS
CLARO CORTES IV