Mars Polar Lander forsvant like før den skulle ta bakken på den røde planeten i desember 1999. Et føderalt byrå, som vanligvis analyserer amerikanske myndigheters spionbilder, mener de har funnet sonden. National Imagery and Mapping Agency har studert bilder av Mars og mener sonden ligger i et steinrikt område. Byrået er en del av Pentagon og tjener til daglig USAs interesser ved å analysere bilder fra flåten av spionsatellitter.

Etter at Mars-sonden forsvant spurte Nasa om assistanse. Bildene er tatt av en farkost som går i bane rundt Mars. Hvis det er riktig at sonden er funnet, kan det hjelpe Nasa i letingen etter årsaken til sondens feilslåtte landing og hjelpe planleggingen av nye ferder, skriver New York Times.

Mars Polar Lander kostet 1,5 milliarder kroner.(Origo)