• Først og fremst går mine tanker til soldatens nærmeste familie og venner. Mine tanker går også til soldaten som ble såret i samme angrep, og til medsoldater og befal i Telemark Task Force, sier Forsvarssjef Sigurd Frisvold.

— Forsvar er i dyp sorg. For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å støtte soldatens familie i tiden som kommer, sier Frisvold.

— Soldater og befal i Telemark Task Force utfører sine oppgaver svært profesjonelt og jeg er stolt av dem. Jeg har dyp respekt for innsatsen som gjøres av våre styrker i internasjonale operasjoner, sier Forsvarssjef Sigurd Frisvold.

— I tiden fremover er det viktig av vi tar vare på hverandre samtidig som vi fortsetter å gjøre jobben vår i fredens tjeneste, sier Forsvarssjefen.

— Det er min målsetting at alle skal returnere i god behold etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Til de som nå er bekymret for våre mannskaper ute i internasjonal tjeneste, vil jeg understreke at vi kontinuerlig vurderer sikkerhetssituasjonen i alle operasjonsområder der det Norske Forsvaret deltar, og vil iverksette tiltak hvor det anses nødvendig.