— Dette er den største politiske rettssaken i verden, sier Veselin Cerovic som forsvarer Milosevic i straffesaken som er reist mot ham i hjemlandet. Saken gjelder maktmisbruk og korrupsjon.Tirsdag var imidlertid verdens øyne rettet mot FNs krigsforbryterdomstol i Haag.- I Haag fremsto Milosevic som en moralsk seierherre over anklagene mot ham, og han har gjort det klart at han ikke anerkjenner krigsforbryterdomstolen, sier Cerovic.Milosevic står tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med den etniske rensingen rettet mot etniske albanere Kosovo i 1998 og 1999.Tiltalen omfatter blant annet deportasjon, drap og forfølgelse på etnisk og religiøst grunnlag.