EIRIK DAMSGAARD

– Det vil bli et voldsomt trøkk. Vi frykter et stormløp av pasienter mot feltsykehuset med en gang vi kommer, sier teamleder for de norske sykepleierne Liv Råd (48) til Bergens Tidende.

Det norske hospitalet støttes av finsk og tysk Røde Kors-personell, og blir det første som etableres i Bhuj-området.

Råd tror den tøffeste jobben blir å holde orden i køen og prioritere blant de skadde.

Ligger hjelpeløse på gaten 16 norske sykepleiere, teknikere og leger kommer til India onsdag, og feltsykehuset kan være operativt tidligst torsdag formiddag norsk tid.

Minst 33.000 mennesker skal være skadet i Bhuj, som er provinshovedstad for 700.000 mennesker.

Koordinator for det internasjonale redningsarbeidet til Røde Kors, FN og WHO, norske Halvor Fossum Lauritzsen, rapporterer at det er total mangel på mat, strøm, vann og drivstoff.

– Vi har fått rapporter på at ingenting fungerer. Skadde og sårede ligger ute på gaten, sier Liv Råd.

Hjelpearbeiderne er lovet politibeskyttelse, men må selv kjempe for å holde seg friske under kummerlige forhold med dårlig vanntilførsel og lite mat. Faren for epidemier som diaré og dysenteri er overhengende.

500 pasienter i døgnet – Lokale helsemyndigheter stiller med 80-100 arbeidere, og muligens mat til pasientene. Resten må vi sørge for, sier nødhjelpssjef i Norges Røde Kors, Jan Borgen, som skal lede Norges innsats i India de første ukene.

Han sier hjelpearbeiderne er godt psykisk forberedt.

– Vi har plukket ut våre mest erfarne folk. De siste dagene har vi brukt å bli kjent, og drøfte arbeidsoppgavene, sier han.

Til sammen 30 helsearbeidere fra Norge, Finland og Tyskland skal lede feltsykehuset med 300 senger, operasjonsstue og legevakt med kapasitet på 500 pasienter i døgnet.

Drift, frakt og utstyr til den norske delen sykehuset har en verdi på vel 9,5 millioner kroner. Det norske Røde Kors-teamet blir i seks uker.