JØRGEN ULLERUP

Først sendte Jacques Chirac en pen fødselsdagsgave til Downing Street 10, og et par uker etter fant han frem det store smilet på G8-toppmøtet i Evian. Onsdag kveld fulgte den endelige forsoning etter krangelen om Irak, da Chirac inviterte statsminister Tony Blair til middag i Elyséepalasset.

De to timer lange samtalene var det første formelle møtet under fire øyne mellom de to lederne siden krigen, og skal man tro deres uttalelser etterpå er avstanden over Kanalen nå redusert til nesten ingenting. Blair og Chirac, som sto i hver sin leir og før og under Irak-krigen avslørte vidt forskjellige verdenssyn, vil nå konsentrere seg om å se fremover.

— Vi er enige om at alt det som forener oss, er umåtelig sterkere enn det som skiller oss. Derfor er vi enige om å legge vekt på det som samler oss fremfor det vi av og til ikke er enige om, oppsummerte Jacques Chirac etter middagen, som Blair beskrev som excellent og konstruktiv.

Før det kommende EU-toppmøtet i Thessaloniki om en uke sto EU øverst på dagsordenen. De to lederne hevder å ha mange felles synspunkter når det gjelder den fremtidige europeiske forfatning, et av hovedtemaene på toppmøtet.

Både Paris og London er enige om ideen om å skape en mer synlig ledelse av Unionen, men er uenige om på hvilke områder det skal kunne treffes beslutninger med kvalifisert flertall fremfor enighet. Blair ønsker å bevare vetoretten i de fleste utenrikspolitiske spørsmål, mens Chirac ønsker å bevare regler om enstemmighet på emner som kultur, utdannelse og helse.

Det er også uenighet om en felles forsvarspolitikk. Etter et omstridt mini-toppmøte om forsvar nylig mellom Frankrike, Tyskland, Belgia og Luxembourg fant Chirac grunn til å understreke at det ikke kan skapes et EU-forsvar uten Storbritannia i en fremtredende rolle.

— Våre posisjoner ligger tett opp til hverandre, og jeg er sikker på at vi kan løse de småproblemene som måtte komme. Jeg tror at Frankrike og Storbritannia bør jobbe tett sammen for å bringe det europeiske samarbeidet fremover på en konstruktiv måte, sa Blair.