— Folk pleide å gjemme seg for å be, som om de skammet seg over å være muslimer. Ting har virkelig endret seg, sier Rashid Hammoudi, leder for moskeen i den nordfranske byen Lille, til BBC.

På tross av spenninger blant muslimske ledere forsøkes det å skape en hjemmelagd versjon av islam, og mange motsetter seg utenlandske regjeringers forsøk på å skape skiller mellom muslimer fra ulike arabiske land.

– Det burde ikke være noen nasjonalisme. Vi er alle franske her, sier Mohammad Ould Kherroub, leder av en muslimsk menighet i Versailles, vest for Paris.

Andre observatører bemerker at utenlandske regjeringer blander seg i landets religiøse liv med franske myndigheters velsignelse.

– Den beste måten for Algerie og Marokko å yte innflytelse over franske marokkanere og algeriere, er gjennom religion, sier journalisten Cristophe Deloire til BBC.

Ifølge BBC er 35 prosent av de 5 millionene muslimer i Frankrike algeriere, 25 prosent marokkanere, og 10 prosent tunisiere som for det meste bor i de fattige forstedene rundt storbyene Paris, Lyon, Lille og Marseille.

Ba i kjellere

En marokkaner som har vært viktig for det muslimske trossamfunnet i Frankrike er Khalil Merroun. Han kom til Frankrike på 1960-tallet fra den spanske enklaven Ceuta i Marokko. Han ble raskt en lederskikkelse for mange muslimer og arbeidet for at de skulle få bedre egnede gudsrom enn mørke rom og kjellere.

På 1980-tallet fikk han finansiering fra en saudibasert organisasjon, og moskeen i Evry, sør for Paris, sto ferdig i 1995 og er en av de viktigste i Frankrike.

– Jeg brakte islam ut av kjellerne i Evry, sier Merroun til BBC. Like etter at moskeen sto ferdig, brøt han kontakten med saudiaraberne og fikk i stedet støtte fra Marokko.

Merroun sto bak landsomfattende bygging av nye moskeer. De fleste er finansiert av Saudi-Arabia, Algerie og Marokko, men også gjennom innsamlingsaksjoner blant franske muslimer.

Finansiert utenifra

Muslimske organisasjoner har nære bånd til utenlandske organisasjoner og regjeringer.

En muslimsk gruppe som ledes av den «algeriske» Paris-moskeen, blir støttet av den algeriske regjeringen, Den nasjonale føderasjonen av franske muslimer (FNMF) blir støttet av Marokko, og Samlingen av islamske organisasjoner i Frankrike (UOIF) har sitt utspring i Muslimsk brorskap som igjen har sine røtter i Egypt.

De tre organisasjonene har jobbet sammen i Det nasjonale muslimske råd siden 2003. Samarbeidet har ikke vært smertefritt, og særlig har det vært vanskelig for algeriere og marokkanere å samarbeide, skriver BBC.

I 1996 økte spenningene og en gruppe som hevdet den hadde bånd til den «algeriske» Paris-moskeen tok en tid over den «marokkanske» moskeen. Spenningene består, særlig fordi den «algeriske» Paris-moskeen har presidentskapet i Det nasjonal muslimske rådet, på tross av at den marokkanske menigheten har flertall i rådet.