– Det ble observert og hørt en eksplosjon om lag to kilometer nordvest for leiren ved 23-tiden lokal tid fredag. Det opplevdes som udramatisk da. Det ble umiddelbart startet undersøkelser, men man fant ingen ting, sier oberstløytnant John Inge Øglænd til NTB.

– Under undersøkelsene som ble gjort lørdag, ble det gjort funn som tyder på at det var et feilslått angrep mot leiren, legger han til.

Det ble funnet to utskytningsramper som var rettet mot den norske leiren. Det ble også funnet raketter av typen BM1.

– Dette er veldig upresise våpen, men de har en rekkevidde på 10 kilometer, opplyser Øglænd, som understreker at hendelsen tas alvorlig både av afghanske myndigheter og av Forsvaret i Norge.

Beredskap

Som følge av det mislykte angrepet vil det bli satt i verk en rekke beredskapsmessige tiltak ved leiren. De norske soldatene har opplevd andre typer angrep tidligere, men ikke et forsøk på rakettangrep. Ingen sivile ble skadd i eksplosjonen.

Etterforskningsarbeidet er i gang i samarbeid mellom eksperter fra leiren og afghansk politi.

Angrep

Norge har rundt 100 soldater i Maimana, som del av en gjenoppbyggingsstyrke kalt PRT (Provincial Reconstruction Team). Mannskapene i den norskledede leiren har opplevd en rekke dramatiske hendelser siden starten av fjoråret. Den 7. februar 2006 ble leiren angrepet av en bevæpnet folkemengde, i kjølvannet av striden om de danske Muhammed-karikaturene som også ble gjengitt i norsk presse. Fire afghanere ble drept og norske soldater kunne fort lidd samme skjebne.

En finsk soldat ble drept og tre nordmenn såret da en bombe gikk av utenfor Maimana-leiren 23. mai 2007.

Natt til 18. juni i år ble en norsk patrulje angrepet og beskutt vest for Maimana. En offiser ble lettere såret i angrepet. Patruljen besvarte ilden.

I juli ble en norsk spesialsoldat fra Hærens jegerkommando drept i en skuddveksling i Lowgar-provinsen i den sentrale delen av landet. De norske elitestyrkene opererer i Kabul-området.