Ideen var å øke det lave dopamininnholdet i hjernen til Parkinsons-pasienter med implantasjon av fosterceller. Problemet oppsto da dopaminproduksjonen gikk i overgir og ikke lot seg senke igjen.

Forskerne fant ut at terapien ikke virket på pasienter over 60 år. Noen av de yngre pasientene ble bedre. 15 prosent av de som fikk implantasjoner ble dårligere, skriver avisen The Guardian.

Bivirkningene består i sterkt ukontrollerbare hode— og armbevegelser. Resultatet er et tungt tilbakeslag. Metoden har eksistert i eksperimentell form siden tidlig på 80-tallet.(Origo)