Etter 15 timers debatt vedtok forsamlingen, som opposisjonen boikotter, de 408 endringsforslagene søndag.

– Det er en stor glede for meg, for hele folkebevegelsen, for bøndene og for arbeiderbevegelsen, sa Morales.

Neste skritt på veien for å få gjennomført grunnlovsendringene er en folkeavstemning, og deretter skal den grunnlovgivende forsamlingen stemme over grunnlovsteksten i sin helhet.

Morales har nasjonalisert Bolivias gassindustri og andre naturressurser, og han vil ha en grunnlovsendring for å sikre mer rettferdig fordeling av jord og verdier.

Den venstreorienterte lederens ønske om endringer i grunnloven har skjerpet splittelsen mellom indianske høyfjellsområder og mer velstående regioner i lavlandet.

Motstandere av grunnlovsforslaget i lavlandsregionene har arrangert omfattende streiker og frykter at reformene skal føre Bolivia i retning av et venstreorientert regime på linje med det president Hugo Chávez ønsker å gjennomføre i Venezuela.

Opptakten til avstemningen var voldelig, med minst tre drepte i sammenstøt mellom demonstranter og politi for to uker siden.