En vitenskapsmann med tilknytning til prosjektet forsikrer at menneskekloningen skal ha det han kaller rent terapeutiske formål. Hensikten er å hjelpe par som ikke kan få barn på andre måter, sier Panos Zavos.

Barnet vil bli klonet fram på grunnlag av arvestoff fra den ene av foreldrene. Det vil da bli en nøyaktig kopi av enten sin mor eller sin far, det blir opp til foreldrene selv å bestemme hvilken, tilføyer Zavos.

Han innrømmer at kloneteknikken ennå befinner seg på et lite utviklet stadium, men mener likevel at kloning av mennesker er fullt mulig.

Teknologien vil i praksis skille seg lite fra den som i dag brukes ved kloning av dyr, opplyser den amerikanske forskeren. Her blir det utvalgte arvestoffet sprøytet inn i egg, som så plasseres i moderdyrets livmor.

NTB