Innlandsisen er rundt 3080 meter tykk, og på slutten av forrige uke hadde forskerne nådd ned i 3054 meters dybde. De forventer å borre helt til bunnen innen fredag.

Da vil forskerne ha nådd ned til de lagene av isen, som falt som snø for mer enn 119.500 år siden, og har iskjerner fra før den siste istiden. Den begynte for 115.000 år siden og sluttet for 11.500 år siden, da mellomistiden vi befinner oss i nå, begynte.

Forskerne håper at iskjernene fra bunnen av innlandsisen kan fortelle hvordan klimaet utviklet seg i den forrige mellomistiden, og bruke resultatene i forbindelse med forskningen på den globale oppvarming som finner sted i dag. De utborede iskjernene inneholder små luftbobler med luft som var i snøen da den falt, og boblene inneholder spor som kan fortelle om tidligere tiders temperaturer og klima.

Over hundre forskere, teknikere og studenter har vært tilknyttet prosjektet. Arbeidet med å nå det siste stykket til bunnen har vært vanskelig fordi det nederste islaget er nær smeltegrensen på grunn av varmen fra undergrunnen. Det har vært svært vanskelig for forskerne å borre i den varme isen. Men nå nærmer bunnen seg. NTB