12.000 forskere fra 119 land forener krefter i initiativet Public Library of Science. Forskerne etterlyser blant annet offentlige databaser for vitenskaplige resultater. Forskerne hevder at fri tilgang øker anvendeligheten av forskningen, forbedrer produktiviteten og stimulerer til integrasjon av forskjellige vitenskapelige disipliner.

Blant flere verdenskjente medlemmer av Public Library of Science er Pat Brown ved Stanford University, og Harold Varmus og Richard Roberts ved New England Biolabs, skriver Verticalnet Pharmaceutical Online.

Public Library of Science anerkjenner vitenskaplige tidsskrifters rett til å tjene penger på publikasjoner. Informasjonen bør imidlertid frigis etter en viss tid. I en offentlig database kan vitenskaplig informasjon lagres og søkes på effektiv måte, hevder forskerne.

Strid om genkoden Initiativet kommer etter striden mellom de to forskergruppene som kartla menneskets genetiske kode. Den ene gruppen er en internasjonal og offentlig samling av forskere, The Human Genome Project. Den andre gruppen er privat, ledet av doktor Craig Venter ved Celera Genomics.

Celeras database kan brukes fritt av forskere. Brukerne kan imidlertid ikke videreformidle eller bruke informasjonen kommersielt. Den offentlige gruppen mener at restriksjonene hindrer vitenskaplige fremskritt. Venter mener kritikken kommer fra en liten gruppe forskere som vil ha gensettet for seg selv. Celeras forskning er raskere, billigere og mer korrekt, hevdet han nylig overfor BBC News.

The Human Genome Project består av forskere fra USA, Storbritannia, Japan, Frankrike, Tyskland og Kina. Gruppens arbeid ble publisert i tidsskriftet Nature. Celera Genomics publiserte sitt stoff i Science.(Origo)