Samarbeidet mellom forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim har som mål å gi verdifull informasjon for oljeindustri, skipsfart og fiskeri.

Forskerne skal kartlegge de undersjøiske havstrømmene utenfor norskekysten og lage modeller for hvordan farlige undervanns— og overflatebølger kan oppstå.

Sikrere konstruksjoner

— Ved å forstå mekanismene rundt havbølgene kan det bygges konstruksjoner, blant annet plattformer, skip og rørsystemer, som er sterke nok til å tåle bølgene, sier professor Jarle Berntsen ved matematisk institutt, Universitetet i Bergen, som sammen med professor Kristian Dysthe deltar i prosjektet fra Bergen.

Forskerne fikk nylig 10,3 millioner kroner fra Forskningsrådet for en femårsperiode. Til sammen deltar rundt 20 forskere og stipendiater i prosjektet.

I tillegg til å bety mye for olje og skipsfart, vil forskningen trolig få mye å si også for kartlegging og forvaltning av marine ressurser.

Farlige bølger under vann

Selv arbeider Berntsen med å kartlegge havstrømmer utenfor gassfeltet Ormen Lange, der gass skal tas til land i rørledninger. Olje- og gassaktivitet flyttes nå fra rundt 250 meter til om lag 1000 meters dyp.

På slikt dypt hav, der atlantisk varmt vann fra Golfstrømmen møter kaldt vann fra Grønlandshavet, kan det i skilleflaten oppstå bølger på opptil 400 meter. For oljeindustrien er kunnskap om slike havstrømmer og bølger helt nødvendig når store konstruksjoner skal senkes ned på om lag tusen meters dyp.

En annen del av prosjektet går ut på å kartlegge kjempebølger på havoverflaten. Flere ulykker har skjedd ved at skip er blitt tatt av plutselige bølger, gjerne 10-20 meter høye.

Mindre ulykker?

Forskernes mål er å finne ut hvorfor og hvordan slike bølger oppstår. Slik kan risikoen for at ulykker skjer bli redusert, ved at konstruksjoner bygges for å tåle belastningene. Strømmenes innvirkning på skipstrafikken i smale sund og fjorder kan også måles, i tillegg til risiko for springflo på land, sier professor John Grue ved matematisk institutt, Universitetet i Oslo, til universitetsavisen Uniforum.

Oljeselskapene har selv mye datamateriale fra havbunnen, det har også geofysisk institutt ved UiB. Forskerne skal lage bedre modeller for strøm- og bølgeforholdene utfra laboratorieforsøk og de data som allerede er samlet inn.

Se mer om modellering av strøm og bølger på .