Hvis dette stemmer, kan det få stor praktisk betydning. Teknikken kan blant annet komme til anvendelse ved såkalte kvante-computere, datamaskiner som jobber mange millioner ganger raskere enn dagens mest avanserte utstyr.

De amerikanske forskerne hevder at de "fanget lyset, lekte litt med det og slapp det fri". Hemmeligheten skal ligge i en nedbremsing av rubidium-atomer, slik at disse ikke absorberer fotoner — elementærpartiklene som lyset består av.

Hvis eksperimentet lar seg bekrefte og utvikle til håndterbar teknologi, kan man i fremtiden så å si få lys på boks. Med andre ord kan man ha "lyspakker" liggende inne i datamaskiner, der lysstrålene brukes til overføring av informasjon med hastigheter som dataingeniørene i dag bare kan drømme om.

NTB