Cao Bao Van, forskningsdirektør ved Pasteurinstituttet, sier til en statlig nettavis at forskerne som har dekodet virus tatt fra fjærkre og fra mennesker har funnet klare antigene variasjoner – det vil si forskjeller i hvordan viruset trigger immunforsvaret.

Disse endringene kan resultere i virus som lettere kan ramme pattedyr – og mennesker.

Vietnam har registrert 92 tilfeller av fugleinfluensa hos mennesker, blant dem 42 med dødelig utgang.