Amerikanske forskere mener nedsmeltingen av isen i Arktis setter dyrearten i alvorlig fare.

Forskerne understreket lørdag at dette ikke er noen overdreven advarsel. Situasjonen kan faktisk være enda verre, ettersom den arktiske havisen kanskje smelter enda raskere enn dagens databeregninger tar høyde for, het det i en rapport fra USAs geologiske institutt.

– Det foreligger en klar sammenheng mellom endringer i isen og isbjørnenes framtid, sier Steve Amstrup som har ledet forskningsarbeidet. Tidligere i år er det blitt fastslått at isnivået i Arktis nå ligger på et historisk lavt nivå.

Mens det i dag fins anslagsvis 16.000 isbjørner i nordområdet, kan arten i 2050 være forsvunnet fra områder som nordkysten av Russland og USAs nordligste delstat Alaska. I år 2100 kan den også være borte fra andre regioner, framholder forskerne.

De nye advarslene kan få USAs myndigheter til å føre opp isbjørnen på sin liste over truede dyrearter, skriver nyhetsbyrået AFP. Isbjørnene er avhengige av polarisen for å kunne ta seg fram på jakt etter sel, som er et viktig innslag i maten deres.

@PictFNamn:sx320000

Han kan se ut som han ber for sitt liv, denne karen – og isbjørnens tilværelse er da også heller utrygg. Amerikanske forskere advarer nå om at global oppvarming kan føre til nedsmelting av isen i Arktis, og dermed gjøre det vanskeligere for isbjørnene å fange sel de kan spise. Følgen kan bli at to tredeler av isbjørnbestanden i nordområdene dør ut, tror forskerne.

HERWIG PRAMMER