Den nye modulen er en kombinert luftsluse og dokking-enhet. Konstruksjonen ble forsinket av finansieringsproblemer. Det russiske romfartsbyrået sliter med et budsjett på rundt 100 millioner dollar. Til sammenlikning koster en romfergeferd 5 ganger så mye. Nasa ventet mer enn to år på Russlands forrige komponent til ISS, den kompliserte servicemodulen Zvezda.

Modulen forsyner romstasjonen med livsstøtte-systemer og boligkvarterer. Kommandør Jurij Usatsjov og astronaut Jim Voss gjør seg klare for arbeidet hvor de må forene Zvezda og den nye modulen. Astronaut Susan Helms skal overvåke arbeidet.

— Dette er en standardprosedyre som er utført på russiske fartøyer tidligere, sier ekspedisjonsdirektør i Nasa Bob Castle.

Gitt Russlands økonomiske status hersker det tvil om flere russiske deler blir brakt ut i rommet på lang tid. Russiske ingeniører og vitenskapsfolk må ta sidejobber for å håndtere dagliglivet, og lønningene kommer i ujevn takt.(Origo)