KLAUS JUSTSEN

Bare få timer senere ble den styrtede lederens siste skjulested funnet.

Det var en strategiendring som til slutt gjorde det mulig for etterretningsekspertene og de militære spesialenhetene å sette sammen de avgjørende brikkene. I tillegg innrømmes det i Washington at også mye flaks var inne i bildet.

Jakten på Saddam Hussein var de første månedene konsentrert rundt diktatorens nærmeste medarbeidere. De siste ukene har imidlertid etterretningsmedarbeiderne i større grad konsentrert seg om mer fjerne slektninger av Saddam Hussein, ut ifra en antakelse om at de enten har vært med på å skjule ham, eller i det minste har kjennskap til hvem som er hans støttespillere.

Sent fredag kveld ble en fjern slektning, som også er medlem av Saddams Tikrit-klan, arrestert i Bagdad. Under et langt avhør ga mannen, enten frivillig eller ufrivillig, tips om hvor den avsatte diktatoren kanskje skjulte seg.

I går var det fremdeles uklart nøyaktig hva som ble sagt under avhøret. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet ville bare bekrefte at opplysninger man kunne jobbe videre med, hadde kommet frem.

Militæret foretok tidlig i desember en rekke arrestasjoner. Opplysninger fra de arresterte har ledet etterretningen nærmere og nærmere mennene og kvinnene som har vært i kontakt med Saddam Hussein. Det var en av disse arresterte som ga tipset som førte til gjennombruddet. Siden opplysningene kom fra en arrestert mann vil imidlertid ikke den utlovede dusøren bli utbetalt.