Boken "Touch the Universe" er basert på bilder fra Hubble Space Telescope. Boken inneholder de mest kjente Hubble-bildene av planeter, galakser og andre objekter. Fargebildene har en tredimensjonal struktur modellert i plast som skal hjelpe blinde og svaksynte i opplevelsen av de astronomiske objektene.

"Touch the Universe" er laget av astronomen Noreen Grice som tidligere har laget "Touch the Stars". Grice gjorde de originale graveringene på aluminiumsplater. Deretter sendte hun de "taktile" platene til Benning Wentworth som er naturvitenskapslærer ved døve— og blindeskolen i Colorado. Studentene gav kommentarer til forandringer i arbeidet.

Et fargerikt bilde av Saturn bærer eksempelvis forklaringen:

— Forskjellige avskygninger av blått indikerer kjemiske komponenter. Grønn og gul indikerer dis. De forskjellige fargene er representert med taktile striper rundt planeten.

Boken publiseres senere i år.(Origo)