Opptøyene i Frankrike er blitt gradvis svakere de siste dagene, men regjeringen vil fortsatt føre en tøff politikk med bruk av sterke virkemidler. Et lovforslag om å forlenge unntakstilstanden med tre måneder fra og med 21. november ble godkjent i statsråd mandag morgen. Det er unntakstilstanden som gjør det mulig blant annet å benytte seg av portforbud.

I en uttalelse fra statsråd het det at en utvidelse av unntakstilstanden kan rettferdiggjøres på grunn av den alvorlige karakteren ved voldshandlingene som er rettet mot personer og eiendom fordi de har spredd seg til så mange steder.

I henhold til en lov fra 1955 kan regjeringen på egen hånd erklære unntakstilstand i inntil 12 dager, noe den også gjorde 8. november. Men skal unntakstilstanden forlenges, må det legges fram et lovforslag om det og lovforslaget må vedtas i nasjonalforsamlingen. På grunn av sentrum-høyre-flertallet der, er det usannsynlig at lovforslaget vil bli stanset.

– Midlertidig

President Jacques Chirac gjorde det klart i møtet med regjeringen mandag at en forlenget unntakstilstand er et «strengt midlertidig» tiltak, og at den kun vil bli benyttet der det er «helt nødvendig» og med de folkevalgtes samtykke.

– Men for å hindre at disse ekstraordinære tiltakene varer lenger enn absolutt nødvendig, foreslår vi at lovene kan oppheves ved en forordning før de tre månedene utløper, sa regjeringens talsmann Jean-François Copé.

Chirac skulle selv tale til nasjonen via TV-skjermene mandag klokken 20. Han har fått kritikk for å ha vært taus mens opptøyene har herjet Frankrike i nærmere to og en halv uke. I løpet av den tiden har presidenten kun gitt en uttalelse via en talsmann og sagt noen ord til pressen ved et par anledninger.

Kritisk

Regjeringens ønske om å forlenge unntakstilstanden møtte raskt kritikk fra den politiske opposisjonen. Sosialistpartiets talsmann Julien Dray sa ifølge nyhetsbyråene at hans parti ikke ser hvorfor man «på dette stadiet» skal forlenge unntakstilstanden og portforbudet.

Antall påtente kjøretøyer og pågrepne har falt de siste nettene. Natt til mandag ble det satt fyr på 284 kjøretøyer. 115 personer ble pågrepet. Natten før var tallene henholdsvis 374 og 212.

Kommunistpartiet under Marie-George Buffets ledelse er også kritisk til en forlengelse av unntakstilstanden.

– Nok en gang er makt og krenkelse av friheten det eneste svar på voldshandlingene, het det i en pressemelding fra Kommunistpartiet.

Muligheten til å innføre portforbud er alt i alt blitt relativt lite benyttet rundt om i Frankrike. Flere av de byene og kommunene som har innført portforbud, har dessuten ikke vært blant de hardest rammede.