Det var under et møte på Sellafield i går at lederen i Stortingets energi— og miljøkomité ble informert om at driften forlenges med minst fem år ved reprosesseringsanlegget Thorp.

Dette anlegget mottar atomavfall fra hele verden. Plutonium og uran utvinnes av brukt kjernebrensel. Prosessen fører til utslipp, samtidig som det hoper seg opp lagre med gammelt radioaktivt avfall ved anlegget i Nordvest-England.

Lekkasje

Thorp-anlegget har vært stengt siden 2005, da det ble oppdaget en lekkasje ved anlegget. Etter planen skulle anlegges stenges permanent fra 2010 eller 2011. Nå gjenopptas driften, og den vil fortsette frem til 2015, ifølge ledelsen på Sellafield. Kvassheim frykter at det kan stå i drift helt frem mot 2020.

— Begrunnelsen vi fikk var at anlegget måtte forlenge driften for å oppfylle inngåtte kontrakter. Disse avtalene er blitt forskjøvet som følge av den alvorlige lekkasjen og den påfølgende driftsstansen, sier Kvassheim.

Overfor BT gir Venstre-politikeren uttrykk for dyp bekymring over utviklingen. - I verste fall kan anlegget bli værende i drift frem til 2020, sier Kvassheim, og viser til at Thorp gjennom en årrekke har gått for halv maskin på grunn av driftsproblemer.

«Trussel»

Sammen med daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer og flere av sine Venstre-kolleger på Stortinget, var Kvassheim i går inne på reprosesseringsanlegget. De møtte Sellafield-ledelsen og lokale miljøvernere.

— Vårt syn er at Thorp-anlegget ikke bør åpnes igjen. Reprosessering av atomavfall er en grunnleggende dårlig idé. Dessuten har det skjedd flere uhell, trass i gjentatte forsikringer om at det ikke kunne skje. Vi kan ikke leve med denne usikkerheten og faren for alvorlige ulykker, sier Kvassheim. Han får støtte av Bellonas Nils Bøhmer.

— Det er svært beklagelig at vi får denne trusselen hengende over oss i fem til ti år til, sier han. Bøhmer mener et alternativ er forsvarlig lagring av det eksisterende atomavfallet på land.

Utfordrer Stoltenberg

Irland har i likhet med norske myndigheter protestert mot virksomheten ved atomanlegget.

— Vi vil allerede mandag utfordre regjeringen om å intensivere kampen for å få stengt hele anlegget, sier Kvassheim.

— Er det noen grunn til å tro at britene vil snu?

— Den kampen Bondevik II-regjeringen førte mot utslippene av det radioaktive stoffet technetium ga resultater. Disse utslippene, som forurenset norske farvann, er betydelig redusert de siste par årene. Derfor må det legges fullt trøkk på denne saken også fra den rød-grønne regjeringens side, sier Kvassheim.

Thorp er et av få anlegg som fortsatt er i drift i Sellafield. Eldre reaktorer og kjøletårn demonteres nå til astronomiske prislapper. Samtidig gjennomføres privatisering av den gjenværende driften.

FÅR FORTSETTE: Stans i driften ved det omstridte reprosesseringsanlegget for atomavfall i Sellafield er fortsatt i det blå. Nå vil eieren av anlegget, British Nuclear Fuels, forlenge levetiden til minst 2015.
Simon Barber