Politiets overvåkingstjeneste (POT) mener at journalist Stein Viksveen er identisk med den norske spionen «Lanze». Jürgen Wittig skal ha vært Lanzes føringsoffiser i perioden fra 1978 til 1982. I denne tiden skal han ifølge sin forklaring hatt to eller tre møter med «Lanze». Men under det rettslige avhøret i byrettsdomstolen Amtsgericht Tiergarten i Berlin mandag, kunne han ifølge Viksveen ikke identifisere den spionsiktede journalisten som spionen «Lanze».

— Han kjente ikke meg og jeg kjente ikke ham, sier Viksveen.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad svarer på en annen måte på spørsmålet om Viksveen ble identifisert som «Lanze»:

— Det er ikke lett å svare på. Identifisering kan skje på så mange måter, for eksempel ved biografiske data. Men jeg vil ikke gå i detaljer om avhøret.

Bak lukkede dører Vitneavhørene foregår bak lukkede dører. Partene vil ikke opplyse hvem som blir avhørt, men etter det NTB kjenner til var det Jürgen Wittig som forklarte seg mandag .

En mann som høyst sannsynlig er identisk med tidligere major Wittig, ble alt annet enn glad da han oppdaget journalistene utenfor byretten mandag. Han skjelte og smelte på tysk, og det var like før han gikk til fysisk angrep på fotografene som tok bilder av ham.

Men så fort den middelaldrende mannen med gråstenkt hår og begynnende måne kom seg innenfor de lukkede dørene til byretten, fikk han være i fred for journalistene. Ifølge Qvigstad var det en god tone i retten, og Wittig skal i grove trekk ha opprettholdt den tidligere politiforklaringen.

De nye detaljene han skal ha kommet med, betegner Qvigstad som «oppklarende». Viksveen på sin side, føler at de nye detaljene som er framkommet styrker hans sak.

Vurderer «Lanze» Wittig fikk spørsmål om «Lanze» var en god spion. Tidligere vitner har sagt at han ikke var noen storagent, og det skal også Wittig ha bekreftet.

— Ingen har hevdet at han var av et slikt kaliber som «Topas», som av alle er vurdert som en topp agent. Utover det, er det mange nyanser fra vitne til vitne, sier Qvigstad.

Den angivelige tidligere føringsoffiseren fikk også spørsmål om «Lanze» fikk utbetalt penger for sine tjenester. Det finnes kvitteringer for penger som «Lanze» skal ha fått.

Advokat Atle Helljesen påpekte mandag at underslag var et problem i den tidligere etterretningstjenesten Stasi. På spørsmål om hvordan man kunne vite at pengene faktisk ble utbetalt til den som skulle ha dem, skal Wittig ha svart: -Det var en tillitssak.

Fornøyd 61 år gamle Viksveen er siktet for å ha spionert til fordel for etterretningstjenesten i det tidligere Øst-Tyskland, Stasi, fra 1962 til 1989. Som et ledd i etterforskningen ønsker POT å avhøre til sammen 14 vitner i Tyskland. De rettslige avhørene pågikk hele siste uke. Totalt ni personer, Wittig inkludert, er nå avhørt. Etter planen skal avhørene avsluttes denne uken.

— Jeg er meget fornøyd. Vi vet vesentlig mer nå enn da vi kom, sier Qvigstad.

NTB