— Vi er optimistisk med tanke på en slutterklæring. Vi tror det er mulig å oppnå enighet om en avtale som fastsetter den videre prosessen frem mot en ny internasjonal klimaavtale i Sør-Afrika. Forhandlingsklimaet er helt annerledes her enn i København, sa leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund på en pressekonferanse mandag.

Siste frist for å levere tekstforslag er satt til tirsdag morgen lokal tid (tirsdag ettermiddag norsk tid). Det er ventet at dragkampen om formuleringer og ulike valgmuligheter i dokumentet vil pågå til langt ut i de små timer.

— Det mangler fortsatt endelige tekstforslag på flere viktige områder som utslippskutt og måling og rapportering av utslipp. Mange land har etterlyst tekster som gir flere valgmuligheter. Først når de foreligger er det mulig å forhandle om kompromisser, sa Bård Lahn, Naturvernforbundets fremste ekspert på internasjonale klimaforhandlinger på pressekonferansen.

Når delegasjonene har levert fra seg sluttekstene, går forhandlingene inn i en avgjørende fase.

To parallelle tekster

Forhandlerne arbeider med to parallelle tekster. Det ene sluttdokumentet gjelder samtlige medlemsland i FNs klimakonvensjon (også kalt Konvenssjonssporet), mens det andre dokumentet angår medlemslandene i Kyotoavtalen.

Det knytter seg særlig spenning til Kyotodokumentet. Et av de viktigste temaene i dokumentet er nye utslippsmål. Tallfestingen av disse er nært knyttet opp til en videreføring av Kyotoprotokollen.

— Kyotodokumentet må komme med klare og tydelige utslippsmål samtidig som det ikke "dreper" Kyotoavtalen. Et kompromiss må sørge for høyere utslippsmål, sier Lars Haltbrekken.

Kinautspill skaper uro

Et kinesisk utspill om Kyoto mandag har skapt mer uro om fremtiden for Kyotoavtalen. Ifølge landets sjefforhandler er Kina villige til å utsette en endelig sluttavtale for Kyoto til Sør-Afrika til neste år.

Dette er et syn verken EU, Norge og de fleste andre land som omfattes av Kyotoprotokollen ikke deler. Den nåværende avtalen utløper 2012 og Cancunmøtet er blitt sett på som siste sjanse til å få på plass en ny avtale.

Japan fastholder nei til ny Kyotoavtale

Japan har foreløpig ikke rikket seg fra sitt bastante nei til Kyoto.

På pressekonferansen mandag skisserte Lars Haltbrekken et scenario hvor Japan fastholder sitt nei helt frem til fredagen, men må bøye av for press i tolvte time, akkurat slik tilfellet var da USA ble presset på klimatoppmøte da landets nei holdt på å velte hele slutterklæringen.

Ifølge Naturvernforbundet er det signaler om at Japan kan være på gli.? Årsaken er at Japans standpunkt er forfektet av byråkrater i embetsverket utgått fra den forrige regjeringen, mens den nye regjeringen skal ha et annet syn, sa Bård Lahn.

Misfornøyd med regnskogtekst

Regnskogfondets leder Lars Løvold sa på pressekonferansen mandag at de er misfornøyd med formuleringene i teksten som handler om regnskog.? Innholdet som beskriver biologisk mangfold og urfolks rettigheter er vesentlig svekket i avsnittene om sikringsmekanismene. Det bekymrer oss ganske kraftig, sa Lars Løvold. Dette er avsnitt som omtaler hvordan skogbevaringen skal kontrolleres.

Målsettingen i Cancun er at det skal lages et rammeverk for hva det skal forhandles om i Sør-Afrika. Når rammeverket er lagt, vil diskusjonene i Sør-Afrika dreie seg om detaljene.

Etter Københavnkonferansen har tekstene om regnskog blitt endret flere ganger, i Cancun altså til det verre, ifølge Regnskogfondet.

Er det mulig å oppnå resultater som monner i Cancun? Si din mening i kommentarfeltet under!