JØRGEN ULLERUP

Skal man tro USAs ambassadør i Brussel med EU som sitt spesiale, Rockwell Schnabel, skrider forhandlingene om en plan for Irak etter Saddam Hussein meget aktivt og raskt frem. Ambassadøren understreker overfor avisen International Herald Tribune at et ledd i diskusjonen er å lage en fordelingsnøkkel for utgiftene.

Ifølge Schnabel går handlingsplanen videre enn til emner som forsyninger av mat og medisin under og etter krigen. Et ledd i diskusjonen er planer for å gjenoppbygge energiforsyningen i det oljerike landet. Ambassadøren vil ikke sette konkrete tall på prisen for handlingsplanen, men snakker om atskillige milliarder euro.

For EU er spørsmålet følsomt, for så lenge alle fredelige veier til en løsning ikke er utforsket, gir en plan for det nye Irak inntrykk av at krigen ikke kan avverges. Både EU-kommisjonen og de enkelte medlemsland har derfor holdt langt lavere profil enn før den første Golfkrigen mot Saddam Hussein.

EU-talsmann Diego de Ojeda sier til avisen at inntil videre snakker man kun om hvordan Europa kan bidra med humanitær bistand i tilfelle krig. Det er imidlertid ingen hemmelighet at også en rekke europeiske land vil være interessert i å få del i det irakiske oljeeventyret, som kanskje kan begynne på en ny frisk etter Saddam Hussein og opphevingen av FNs sanksjoner mot regimet.