I den ene saken ble forfatter og journalist Zulkuf Kisanak ilagt en bot på 15.000 kroner av en domstol i Istanbul, ifølge TV-stasjonen NTV. I en bok beskylder Kisanak den tyrkiske hæren for å ha utslettet 3.500 kurdiske landsbyer sørøst i Tyrkia i 1990-årene.

Senere samme dag ila den samme domstolen Aziz Ozer, redaktør for magasinet Cagri, en bot på 30.000 kroner fordi han i en artikkel stilte spørsmål ved Tyrkias offisielle linje om at armenere ikke ble utsatt for folkemord under første verdenskrig.

Begge forfatteres forsvarere sier de vil anke dommen.

Loven som forbyr fornærmelser mot den tyrkiske stat er blitt kritisert internasjonalt, og spesielt av politikere i EU, etter at den verdenskjente forfatteren Orhan Pamuk ble stilt for retten i forrige uke. Pamuk er også tiltalt fordi han hevder kurdere og armenere ble massakrert.