Rapporten Ahtisaari legger fram i Beograd fredag, inneholder ikke ordet «uavhengighet», melder AP.

Ahtisaari tar i rapporten til orde for et multietnisk Kosovo «som styrer seg selv demokratisk og med full respekt for loven», viser utdrag nyhetsbyrået har fått tilgang til.

Rapporten anbefaler også at provinsen utarbeider sin egen grunnlov, og at Kosovo får fullmakt til «å forhandle og inngå internasjonale avtaler, blant dem retten til å søke medlemskap i internasjonale organisasjoner».

Selvstyre

Ahtisaaris forslag innebærer dermed i praksis tilnærmet fullt selvstyre for Kosovo, uten å gå inn for full løsrivelse og uavhengighet som egen stat.

Det åpner imidlertid veien for at Kosovo på egen hånd kan erklære seg uavhengig, og så blir det opp til land å eventuelt anerkjenne Kosovos uavhengighet.

– Serberne må godta tapet av Kosovo. Kosovos innbyggere må godta et fortsatt internasjonalt nærvær, betydelige begrensninger på deres suverenitet og en svært sjenerøs pakke med rettigheter for det serbiske mindretallet, oppsummerer en vestlig diplomat overfor nyhetsbyrået Reuters.

Sikkerhetsstyrke

Ahtisaaris plan legger opp til fortsatt internasjonalt nærvær i Kosovo, og foreslår opprettelsen av en «ny, profesjonell og multietnisk sikkerhetsstyrke» på 2.500 medlemmer og 800 reservister innen ett år.

Ahtisaari skal etter planen kun møte president Boris Tadic i Beograd fredag formiddag. Statsminister Vojislav Kostunica og hans interimsregjering nekter nemlig å møte FN-utsendingen.

Kosovo er formelt en del av Serbia, men har i praksis blitt styrt som et FN-protektorat siden NATO drev de serbiske styresmaktene ut med bomber i 1999.