I en fersk rapport foreslår politikerne at de to landene bør arbeide for en union når det gjelder lover og pengepolitikk, og eventuelt på sikt samle seg til ett rike.

Forslaget blir imidlertid ikke tatt vel imot på New Zealand.

– Det er ikke på vår dagsorden, sier statsminister Helen Clark i en kommentar.

New Zealand og Australia har et nært økonomisk samarbeid, og innbyggerne kan bevege seg fritt fra det ene landet til det andre. New Zealands 4 millioner innbyggere har imidlertid alltid vært skeptiske til å bli forent med 20 millioner australiere.