Samtidig som han uttrykker forståelse for at muslimer føler seg krenket av Muhammed-karikaturene.

«Men en slik følelse av å være krenket kan ikke rettferdiggjøre vold, minst av alt mot folk som ikke har noe ansvar for eller kontroll over mediene det gjelder,» heter det i en erklæring som ble sendt ut av generalsekretærens kontor søndag.

Annan oppfordrer muslimer til å «opptre i overensstemmelse med ånden i en religion som er kjent for sine verdier av nåde og medfølelse og legge denne episoden bak seg.» Han oppfordret også alle regjeringer og religiøse autoriteter til å unngå å fyre opp under spenningen.

SCANPIX