Underhuset avviste alle alternative kompromissforslag som ville ha unntatt enkelte private klubber fra et slikt røykeforbud.

Forbudet ble vedtatt med 384 mot 184 stemmer i Underhuset, og loven skal nå tas opp til videre debatt i Overhuset. Ifølge BBC er det imidlertid lite trolig at Overhuset vil stanse loven, blant annet siden flertallet i Underhuset var så stort.

Dersom loven også blir godkjent i Overhuset, vil England slutte seg til den stadig lengre listen av land med slike røykeforbud.

Strid om unntak

Regjeringen, helsearbeidere og bryggeriene, som eier de fleste pubene, har gått inn for røykeforbud. Likevel stilte både regjeringspartiet Labour og opposisjonspartiene sine representanter i Underhuset fritt foran tirsdagens votering i London. Der var det på forhånd særlig strid om unntak fra loven.

Regjeringen har tidligere gått inn for å unnta puber som ikke serverer mat og såkalte private klubber fra forbudet. Det siste var særlig omstridt, ettersom mange av disse klubbene er rene barer der medlemskapet er en formalitet som kan ordnes for småpenger i døren.

Balanse?

Helseminister Patricia Hewitt sier røyking bør være ulovlig på alle offentlige serveringssteder unntatt virkelig private klubber.

– Vi forsøker å finne en balanse mellom enkeltmenneskets frihet og hensynet til andre menneskers helse, framholder hun.

Motstandere av røykeforbudet har sagt at det må være opp til den enkelte å avgjøre om hun eller han vil ta helsebelastningen ved å røyke. Tilhengerne svarer at dette er greit nok for røykerne selv, men at røykingen deres også berører andre.

Det gjelder ikke bare andre gjester på puber og barer, som for så vidt selv har valgt å gå dit. Det gjelder også de ansatte, som ikke har noe valg, men må stille på jobb der blir utsatt for store mengder tobakksrøyk, blir det sagt.

Lovene

Irland innførte røykeforbud på pubene i mars 2004, og den norske røykeloven med forbud mot tobakksrøyking på utesteder trådte i kraft 1. juni samme år. Italia fikk røykeforbud på utesteder fra 10. januar og Sverige fra 1. juni 2005.

Forbudsforslaget som tirsdag ble vedtatt i Underhuset i London, gjaldt bare England. Skotske selvstyremyndigheter har allerede vedtatt et forbud som trer i kraft fra i år av, og neste år blir røyking på utesteder også forbudt i Nord-Irland.

Politikere i Wales arbeider med forslag om et tilsvarende røykeforbud der. Ifølge den britiske rikskringkastingen BBCs oversikt over utviklingen, kan røyking være forbudt på serveringssteder over hele Storbritannia innen 2008.