Den franske regjeringen har fremmet forslag om å forby mobiltelefoner i barne— og ungdomsskolen etter at rapporter viser at mobilstråling utgjør en helserisiko.

Det er den samlede forskningen på området som har fått regjeringen til å ta affære. Helsemyndighetene har analysert 2.500 internasjonale studier om mobilbruk. 11 prosent av disse viser at mobilstråling utgjør en helserisiko.

– Vi ønsker å legge oss på et føre var-prinsipp i forhold til barn. En del av studiene viser at stråling fra mobiltelefoner kan skade barns utvikling. Dette er fordi barns kranier ikke er ferdig utvokst, sier statssekretær Chantal Jouanno i det franske økologidepartementet til NRK.

Dersom forbudet blir vedtatt, blir Frankrike det første landet i Europa som forbyr mobiltelefoner med helsefare som årsak. Regjeringen regner med å få flertall for forslaget når det behandles i Nasjonalforsamlingen over nyttår.