Ifølge fagbladet Journalisten har DJ på vegne av de tolv tegnerne også krevd økonomisk kompensasjon fra alle aviser som har trykt tegningene.

Det vil bli fremmet krav på inntil 28.000 kroner overfor de aviser som eventuelt bryter med forbudet.

Redaktør Vebjørn K. Selbekk i Magazinet har fått krav fra det danske journalistforbundet om å betale, men de er ennå ikke enige om prisen. Selbekk sier til Journalisten at han er innstilt på å finne en løsning.

Det internasjonale journalistforbundet (IFJ) etterlyser en åpen og frisk debatt blant journalister om medienes rolle som brobygger mellom ulike kulturer.

— Mediene må trå varsomt, men de må ikke inngå kompromisser når det gjelder grunnleggende prinsipper, sier IFJs generalsekretær Aidan White, som deltar på en mediekonferanse i regi av den arabiske fjernsynskanalen Al-Jazeera