Regjeringen i Helsingfors vedtok nylig betydelige innstramminger i reglene for alkoholsalg. Innstrammingene innebærer at kiosker og butikker kan begynne å selge alkohol tidligst klokken 09, og ikke klokken 07 som i dag.

– Forbud mot alkoholsalg om morgenen vil sette de ansatte i handelsnæringen i en uheldig situasjon, ettersom de må nekte å selge visse kunder det kundene vil ha. Det kan skape bråk, og hvis bråket tilspisser seg, kan det ende med vold, sier PAM-leder Ann Selin.

– Salget som skjer før klokken 09 om morgenen, utgjør omtrent 2 prosent av dagens samlede salg. Omsorgsminister Liisa Hyssälä begynner i gal ende i sine i og for seg gode forsøk på å redusere alkoholbruken, sa Selin tirsdag.

PAM og den finske handelsnæringens organisasjon FFH har sammen bedt Hyssälä ta saken opp til ny vurdering. FFH mener morgenforbudet kan være lovstridig, ettersom det betyr at tekniske tiltak settes inn for å hindre salg av lovlige produkter.