Forbrytelser begått av russisk politi økte med 11 prosent i 2009, til over 5.000 registrerte saker, opplyser det russiske politiets overvåkingsorgan.

Over 3.000 av sakene omfatter korrupsjon og maktmisbruk, ifølge rapporten som ble fremlagt mandag.

Medregnet tjenesteforsømmelser og forseelser kommer antallet lov— og regelbrudd begått av russisk politi i 2009 opp i over 100.000 tilfeller, en økning på 17 prosent fra 2008.

Russlands innenriksdepartement og politidepartement har stått i sentrum i en lang rekke skandaler de siste månedene. Korrupsjon, drap og falske bevis har vært blant ingrediensene.

President Dmitrij Medvedev har gitt ordre om større reformer i politiet og fengselssystemet.