De realistiske seriene gir forbryterne verdifull kunnskap om hvordan etterforskere arbeider, viser en ny britisk studie.

Studien tar for seg «C. S. I.»-programmene og andre amerikanske serier som i dag vises verden over. Innholdet i disse seriene ligger så tett opp til virkeligheten, at noen etterforskere nå nekter å samarbeide med produksjonsselskapene, skriver vitenskapsbladet New Scientist.

Ifølge det anerkjente britiske tidsskriftet frykter etterforskerne at forbryterne skal sette seg foran fjernsynet og i fred og ro lære hvordan de kan unngå å bli tatt.

— Folk flest har fått inngående kjennskap til hvordan etterforskningen skjer, sier krimprofessor Guy Rutty.

Britiske tyver bruker for eksempel gummihansker til å plukke opp sigarettstumper fra gatene og legge dem igjen i bilene de bruker. Når politiet finner bilene, bruker de mye tid på å lete etter spor av arvestoffet DNA på sigarettstumpene, som tyvene ikke har berørt.

Denne metoden er plukket opp fra en oppdiktet krimhistorie i fjernsynet, men ikke mindre effektiv av den grunn. Ifølge New Scientist tar det imidlertid stadig kortere tid før etterforskerne oppdager og avslører forbryternes nye påfunn.