Genene som nedarves gjennom den mannlige arvelinjen i de tre folkeslagene er forbløffende like, hevder en gruppe forskere etter gentester. Forskningen styrker tidligere studier som har påpekt forbindelser mellom keltere og baskere.

Forskere fra University College London, Oxford University og University of California har sett på genetisk materiale fra 88 menn fra Anglesey i Nord-Wales, 146 irer med gæliske etternavn og 50 baskere.

Det mannlige Y-kromosomet hadde likere DNA-mønstre de tre gruppene i mellom enn det som er vanlig for europeiske folkeslag, skriver forskerne i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Baskerne kan spore sine røtter tilbake til steinalderen og er et av europas mest distinkte folkeslag, ifølge BBC News.(Origo)