Storbritannias riksadvokat går inn for å tillate slik bevisførsel, skriver The Guardian.

Riksadvokat Lord Goldsmith sier til London-avisen at han er fast bestemt på å finne en omvei rundt lovhindringene som i dag forbyr rettslig bruk av denne typen beviser. Dette er helt nødvendig av hensyn til kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet, mener han.

– Jeg er personlig helt overbevist om at vi må overvinne de juridiske problemene. Jeg tror virkelig at hvis vi ikke gjør dette, fratar vi oss selv bruken av et viktig verktøy i arbeidet for å få stilt folkene bak slike forbrytelser til ansvar, sier Lord Goldsmith.

Motstanden mot en endring av reglene for slik bevisførsel er stor, og kommer ikke bare fra menneskerettsaktivister og forkjempere for privatlivets fred. Også britisk politi, tollvesen og sikkerhetstjenestene er bitre fiender av den foreslåtte endringen.

De frykter at bruken av slikt bevismateriale i åpen rett vil føre til at mange av deres egne yrkeshemmeligheter blir offentlig kjent. Terrorister og lovbrytere kan få inngående kunnskap om hvordan deres motstandere arbeider, blir det sagt.