Justisdepartementet har ifølge VG siden september forberedt seg på forhandlinger med Den demokratiske republikken Kongo om soningsoverføring for de to nordmennene som er tiltalt for blant annet drap, ran og spionasje.

En overføring kan ende med 21 års fengsel i Norge uten muligheter for prøveløslatelse, får avisen opplyst.

Det vil være brudd med den vanlige praksisen i Norge om at man får prøveløslatelse etter å ha sonet to tredeler av straffen.

— På generelt grunnlag kan jeg si at man kan bli nødt til å vurdere norske regler for gjennomføring av soning, opp mot behovet for å få de norske borgerne hjem til Norge, sier underdirektør Elisabeth Barsett i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet til VG.

Avisen skriver også at departementet har utarbeidet et hemmeligstemplet notat med overskriften «Straffedømte nordmenn i Kongo - mulig overføring til soning».

Norge har ingen utleveringsavtale med Kongo.