.

— De konservative har latt sin euro-skepsis dominere for mye. Dermed har partiet i for stor grad overlatt andre arenaer som skole og utdanning, til Tony Blair, sier Petersen til NTB.

At Labour gjør et så godt valg til tross for at Storbritannia har vært herjet av munn— og klovsyke i hele vår, tror Petersen må skyldes at britene ikke oppfatter dyresykdommen som et politisk spørsmål.

— I den grad den har spilt inn på valgkampen, tror jeg velgerne har vurdert hvordan regjeringen har håndtert utbruddet, sier han.

Petersen mener det ikke er mulig å se en sammenheng mellom det britiske valgresultatet og utviklingen på hjemlige meningsmålinger. Mens Arbeiderpartiet i Norge har synkende oppslutning til tross for at landet har god økonomi, har Labour i Storbritannia nådd nye høyder i oppslutningen ved valget, tross store hjemlige problemer.

— Utviklingen i hvert enkelt land må tolkes ut fra egne muligheter. Her hjemme fører regjeringen en høyskattepolitikk som folk ikke synes om. Det tror jeg forklarer mye av utviklingen her i landet, sier Høyre-leder Jan Petersen.

NTB