JAN TYSTAD

Britisk Amnesty har gransket saksbehandlerne og funnet at 20 prosent av sakene må omgjøres. En tilsvarende undersøkelse burde gjøres i Norge, sier Rune Berglund Steen i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere).

— Dårlig saksbehandling skyldes manglende kunnskaper fra de ansatte i immigrasjonstjenesten, sier Rachel Witkins, som skrev brosjyren «Get it Right» (Få det riktig) om hvordan Innenriksdepartementets saksbehandling svikter flyktningene.

«Get it Right» gjengir mange sjokkerende avgjørelser: En 15 år gammel jente fra Kamerun fortalte:

«Jeg så min far bli banket opp, selv ble jeg voldtatt». Hun ble ikke trodd fordi hun «ikke søkte medisinsk hjelp» straks hun kom til Storbritannia. Hun ble avvist, men saken ble anket.

Amnesty kritiserte vedtaket fordi hun ikke ble fortalt at hun burde søke legehjelp, og fordi voldtekt i mange samfunn er en skam, noe man ikke snakker om.

En ung mann fra Iran ble arrestert og torturert en rekke ganger før han flyktet. Han ble nektet politisk asyl fordi han «ikke hadde flyktet tidligere»,

Amnestys kommentar var det er vanlig at når noen kjemper for en politisk sak, vil de fortsette å være i landet så lenge som mulig for å vinne støtte.

Også i Norge

— Vi har tilsvarende vedtak i Norge, sier Berglund Steen:

En 17 år gammel etiopier kom til Norge og søkte asyl. Han ble arrestert sammen med faren og anklaget for å være medlem av opprørsbevegelsen Oromofolkets frigjøringsfront. Faren ble mishandlet og senere drept i fengselet. Gutten slapp ut fordi han overtalte en vakt til å hjelpe seg å flykte. 17-åringen fikk avslag på asylsøknaden fordi «det er lite sannsynlig at en vakt ville hjelpe ham».

— Det er en dårlig begrunnelse. Vakten kan ha vært oromo, det er mange fra denne folkegruppen som arbeider i fengslene, eller han kan ha syntes synd på gutten. 17-åringen lever nå i Norge uten matpenger fordi han har fått avslag, forteller Rune Steen.

Internering

En forskjell på norske og britiske forhold er at britene bruker fengselsliknende institusjoner, for å internere både voksne og barn som søker asyl

Et av de hovedpunktene som FNs høykommissær for flyktninger har kritisert britene for, er at så mange - også barn - settes i fengsel for å hindre at de gjemmer seg når de skal utvises.

26. juni i år opplyste Innenriksdepartementet at det var 60 barn internert, dobbelt så mange som i mars.

De ferskeste tallene viser at 16 prosent av barna satt internert mer enn 14 dager. Fengselsinspektørens politikk er at barn ikke skal sitte internert mer enn noen få dager. Barnekonvensjonen setter forbud mot å internere asylsøkende barn.

Ifølge iRR News (Independent race and refugee news network) ble 95 asylsøkende familier internert i perioden mars 2003-mars 2004. I alt 134 asylsøkende barn ble i kortere eller lengre perioder holdt internert.

FÅ DET RIKTIG: Rachel Witkins i britisk Amnesty med brosjyren «Get it Right», der hun dokumenterer at saksbehandlingen av flyktninger er altfor dårlig. <p/> FOTO: JAN TYSTAD