JAKOB RUBIN

Bagdad

Våpeninspektørene har ikke funnet noe som tyder på overtredelser av FN-resolusjon 1441.

— Irak samarbeider ikke med oss som de burde. Men vi har ikke sett tegn på det som amerikanerne henviser til, sa han.

Lar seg ikke gjøre

Hiro Ueki opplyste på et hasteinnkalt pressemøte foran FNs hovedkontor i Bagdad at våpeninspektørene byr de amerikanske informasjoner - og alle andre - velkomne.

Ifølge talsmannen blir en av FNs våpeninspektørers kommende oppgaver å forsøke å bekrefte de amerikanske beskyldninger.

I en tale til FNs sikkerhetsråd onsdag påstod USAs utenriksminister Colin Powell blant annet at Saddam Husseins regime skjuler 18 mobile avfyringsramper til missiler, og at irakerne har flyttet og renset alle spor av biologiske våpen på visse lokaliteter i timene forut for inspektørenes kontroll.

Ifølge Hiro Ueki er det svært komplisert for inspektørene å finne våpen som irakerne ønsker å skjule. Landet er stort og mange steder vanskelig tilgjengelig.

Til gjengjeld mener han at det ikke kan la seg gjøre å gjemme våpen med så kort varsel som amerikanerne påstår. På et møte med en delegasjon fra Europa-parlamentet forut for pressemøtet hevdet Hiro Ueki at FNs teknikere tviler på at irakerne overhodet kan fjerne alle spor av biologiske våpen på 24 timer, som Colin Powell påstod.

— For at vi ikke kan måle spor av for eksempel biologiske våpen, skal trær og bygninger børstes av og et lag skrapes av jorden. For det første er det nesten umulig, for det andre kunne vi se hvis det var blitt gjort, forklarte han.

Kameraovervåking

Hiro Ueki opplyste videre at våpeninspektørene har foretatt knapt 600 inspeksjoner siden november. De sier aldri i forveien hvor de drar. Kun med ganske kort varsel får irakerne vite det, opplyste han.

På møtet luftet våpeninspektørenes talsmann et forslag til en løsning som kunne gjøre et krigsangrep mot Irak unødvendig.

— Hvis det settes opp kameraer som døgnovervåker strategiske steder, kan irakerne ikke grave frem våpen eller vogner frem av sanden. De vil heller ikke kunne fabrikkere nye våpen på dertil egnede industrielle anlegg, uten at det blir oppdaget, sa han.

Han fremhevet enda en gang at krigen ifølge FN stadig kan og bør unngås.

Tidligere har sjefen for våpeninspektørene, Hans Blix, gitt uttrykk for at mer tid under alle omstendigheter er nødvendig for å fullføre den igangsatte inspeksjonen av Iraks våpenarsenaler.

I morgen kommer Hans Blix til Bagdad for å holde møter med sin irakiske motpart, general Amir al-Saadi. Saddam Husseins regime har ennå ikke vist vilje til å imøtekomme de internasjonale krav, og utfallet av helgens møter kan bli avgjørende for konfliktens utvikling.

Hiro Ueki Baroniet Rosendal blir likevel ikkje oppsplitta. Komité for Kultur og helse i Hordaland vedtok i går å la Baroniet, NVIM i Tyssedal og Bergens Sjøfartsmuseum bestå som sjølvstendige museum.